تبلیغات

عربی دبیرستان - نمونه سوال عربی 2 سایر رشته ها برای خرداد ماه 1393
 
عربی دبیرستان
گروه عربی متوسطة دوم شهرستان کاشمر
درباره سایت


متن و ترجمه کتاب های عربی دبیرستان خط به خط همه ی کتاب هابه همراه قواعد و نمونه سؤال و پاورپوینت کلیه دروس توسط کارشناس زبان وادبیات عرب ودبیر اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر

مدیرسایت : محمدرضا علی پور ایوری
مطالب اخیر
نظرسنجی
میزان علاقه ی شما به زبان عربی
برچسبها


نمونه سوال عربی 2 سایر رشته ها برای خرداد ماه 1393جواب ها بارنگ آبی مشخص شده است


لطفا دقّت کنیدجواب هرسوال با رنگ آبی یا نوشته شده ویا علامت زده شده است

ترجمه کنید:4  نمره

1) هَلْ تَأمَّلتُمْ حَولَ سَببِ خَلقِ هذاالجمالِ فی الطَّبیعة.

ایادرباره آفرینش این زیبایی درطبیعت فکر کردید

2)ساعدَنی فی هذا الصّیدِ أحَدُ ساکنی الجزیرة.

یکی ازساکنان جزیره در این شکار به من کمک کرد

3) لاتُـنـزِلُ الـنّعَمْ مِن السّماءِ جاهزةً بَلْ هیَ ثَمرةُ الكَدِّ.

نعمت ها ازآسمان آماده فرود نمی آیند بلکه آن ها نتیجه ی تلاش وکوشش هستند

4)إنَّ اللهَ أنزَلَ مِنْ السَّماءِ ماءً فَتُصبِحُ الإرضُ مُخضَرةً .

همانا خداوند ازآسمان آبی نازل کرد پس زمین سرسبز شد

5)حیاةُ العُظماءِ مَشعلٌ لِهدایةِ الأجیالِ.

زندگی بزرگان چراغ هدایت نسل هاست

متن را بخوانید وبه سوالات پاسخ دهید 1/5 نمره

كانَ المنصور ذاتَ یومٍ یَتحدّثُ مَعَ الإمامِ الصادق(ع) بِكُلِّ إجلالٍ واحترامٍ ، فَحَطّتْ ذبابةٌ علی وجه المنصوروأنفه ، فَطَردها،ولكنّها رجعَتْ

حَتّی ضَجِرَمِنها وقالَ: لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یاإباعبدالله؟ قالَ الإمامُ(ع):لِیُذِلَّ بِه أنوفَ الجبابرة

1) كلمات  خط كشیده شده را اعراب گذاری كنید.  الصادقُ - وجهِ

2) أینَ حَطّتْ الذبابةُ ؟ حَطّتْ الذبابة علی وجه المنصوروأنفه.

3)ماذاسَألَ المنصور مِن الإمام؟ سَألَ لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یاإباعبدالله

ترجمه راکامل کنید 1نمره:

1)طَلَبَ الإمام مِن الشّباب التَّمسُّک بالإستقلال والحُرّیة والقِیمِ الإنسانیة

:(امام ازجوانان خواست که به استقلال و............ و...................چنگ بزنند)

آزادی -- ارزش های انسانی

2)فاصبروا حَتّی یَحکُمَ اللهُ بینَنا وهو خَیرُ الحاکمینَ.  ((صبرکنید تاخدا میان ما........... همانااو........... داوران است.))

داوری کند -- بهترین

 ترجمه صحیح راانتخاب کنید: 1نمره               الف ((هؤلاء الرّجالُ مؤمنون))        

1)آن مردان ؛ مؤمن هستند.     2)این ؛ مردان مؤمن هستند   3)این ها ؛ مردان  مؤمنی هستند.

 

ب)كانَ المسلمون قداكتَسَبوا مكانةً عِلمیّةً رفیعةً. 

 1)مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آوردند. 2) مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آورده بودند.

 اقسام معرفه را معین کنید 5/.نمره:                                        

(( خَرَجَ علیٌّ  (ع) إلی السّوقِ )) علی=معرفه اسم علم  * السوق = معرفه به ال

 

جواب مناسب را انتخاب کنید 1/5نمره:

1)............یَعمَل الخیرَ یَنتَفِع به] (مَـن , لَـم , اِن )          

 2)إنّ الله لایُحِبّ  ……(المعتدیَ.المعتدیُ.المعتدیِ)

3)المَرأةُ المؤمنةُ.........مِن التَّکاسُلِ (مُنِعَ, مُنِعَت ,مَنَعوا)      

 4)لا...  . ...أقطعُ مِن الحقّ(سیفَ.السیفَ.سیفُ)

5)أیامُ المدرسةِ مِن الأیّامِ……(الجمیلةِ.الجمیلةَ .الجمیلةُ )      

6)إنّ البلاءَ للظالمِ………….(أدبٌ . أدباً . أدبٍ)

 

للاعراب و للتّحلیل الصّرفی (تجزیه وترکیب1/5نمره    

 ((ختامُه  مِسکٌ وفـی  ذلکَ فلیَتنافَسِ الـمتنافِسونَ))

خِتامُ :....................................................................

 اسم ,مفرد ؛مذکر ؛جامد ؛معرفه به اضافه ؛معرب ؛ منصرف ؛ //مبتداومرفوع

مِسکٌ......................................................................................................

اسم ,مفرد ؛مذکر ؛جامد ؛نکره ؛معرب ؛ منصرف ؛ //خبرومرفوع

یَتَنافَسِ..........................................................

فعل  ,مفرد ؛مذکر ؛غایب(الغایب) ؛ماضی؛ثلاثی مزید ازباب تفاعل ؛معرب ؛ معلوم ؛ //فعل وفاعل

مُتَنافِسون...............................................................

َاسم ,جمع ؛ مذکر ؛مشتق ؛ معرفه به ال ؛معرب ؛ منصرف ؛ //فاعل ومرفوع

 

اُكتُبْ الـمطوبَ:5/1 نمره                 

1)بالفارسیّة: الخُطّة : نقشه              2) بالعربیة :نمایش نامه : المسرحیه                                       

3)المتضاد:التَّعب  الراحه         4)المترادف: الآمال : الإمانی  

 5)لِلتعـــــــریب:

 ما علم را می جوییم وتنبلی نمی کنیم : نحنُ نطلبُ العلمَ ولا نَکسلُ

 

كلماتی اعراب  فرعی دارند معین کنید :5/نمره                         

 ((ألَیسَ اللهُ بِأعلَمَ بِالشّاکرینَ.)) :

 أعلَمَ (اسم غیر منصرف مجرور به فتحه بجای کسره)  الشّاکرینَ :(جمع مذکر سالم مجرور به اعراب فرعی یاء)

صفت  ومضاف إلیه را معین کنید: 5/نمره                          

((السّلام عُلی عبادِ اللهِ الصّالحینَ))

 اللهِ مضاف إلیه  الصّالحینَ صفت

اشتباهات ترجمه تصحیح  کنید:2نمره

1)أُفَتِّشُ مِنْ كتابٍ یُساعِدنی فی فَهمِ النُّصُوصِ.   (( دنبال كتاب می گردم كه مرا درفهم متون یاری می كند ))

 کتابی -- یاری كند

2) حینماخَرجَتِ العُصفورةُ مِن عُشّها, قالَت لِصغارَها: 

((هنگامی که گنجشک ازآشیانه اش خارج می شود, به فرزندانش می گوید))

 خارج شد--گفت.

3) فَجإةً انتَخَبَ المدیرُ شابّاً,کانت تجارُبهُ قلیل

((به زودی مدیر جوانی را انتخاب کرد که تجربه هایش بسیار بود))

ناگهان --کم بود

4)لَم یُؤسَّسْ  هذا المسجدُ الا لِإكتِسابِ الثّوابِ

 ((آن مسجد جز برای كسب ثواب ایجاد نكرده است ))

این -- نشده است 

 نوع فعل مضارع وعلامت اعراب آن را مشخص کنید 5/1نمره.                                                                                            

1)إنَّ الله لا یُغَیّرُ ما بِقَومٍ حَتّی یُغَیِّروا ما بِأنفُسِهِم.

یُغَیّرُ : فعل مضارع مرفوع به ضمه  * حَتّی یُغَیِّروا :فعل مضارع منصوب به حذف نون

2) الطُلّابُ لَمْ یُهمِلوا فی أداءِ واجِبهم حَتّی الآنَ.

 لَمْ یُهمِلوا :فعل مضارع مجزوم به حذف نون

اسمَ افعال ناقصة وحروف مشبهة را به همراه خبرآن ها معلوم کنید1نمره.

1)وَأنـجَینا الَّذینَ آمنوا وکانوا یَتَّقونَ.                2)لیتَ الشّباب یَعودُ یوماً.

1) کانوا  : اسم کان ومرفوع محلا *  یَتَّقونَ.خبر کان ومنصوب محلا

2)الشّباب : اسم لیت ومنصوب * یَعودُ :خبر لیتَ ومرفوع محلا

اشتباهات را تصحیح کنید 1نمره:

1)الجاهِلَ مَن یَتَّبِعُ الهـویً.               2) أصبَحَ المؤمنینَ منتَصرون فی العالم .

 الجاهِلُ    (مبتداومرفوع)    الهـوی(ال وتنوین باهم جمع نمی شوند)    المؤمنونَ (اسم اصبح مرفوع)   منتَصرین (خبر اصبح منصوب)

 جواب صحیحَ را انتخاب کنید: 5/نمره                                                                                             

الف)الدُّنیا مزرَعةُ الآخرةِ.    1) مرفوع محلاً       2)مرفوع تقدیراً        3) منصوب محلاً       4) منصوب تقدیراً

            

ب)هَلَکَ مَن لیسَ لَهُ حَکیمٌ :  1)مرفوع تقدیراً    2) مرفوع محلا       3) منصوب محلاً        4) منصوب تقدیراً

 

جمله ی زیر را مجهول کنید :5/نمره                                            

((یرفَعُ اللهُ درجاتِ المؤمنینَ فی الآخرة.)) 

 تُرفَعُ درجاتُ المؤمنینَ فی الآخرة.

 کدام گزینه صحیح نیست.5/نمره                                                                                                     

1) أَرسَلَ اللهُ إلـی فرعونَ رسولاً.{  }                2)أنا أُسافِرُ إلـی المناطقِ المختلفةِ.{  }

3) الرّاضِـیُ عَـن عملِه لایَتَقَدّمُ {  }                4)اَلـطّالبُ  المُـجدُّ یَـسُرُّ أباه {  }   
محمد رضا علی پور دبیرعربی دبیرستان ایثار گران شهرستان کاشمر      
نوع مطلب : نمونه سوال عربی دوم، 
برچسب ها : نمونه سوال عربی 2 سایر رشته ها برای خرداد ماه 1393،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 12 دی 1395 08:15 بعد از ظهر
سلام
وبلاگ تون بسیار عالی بود .
یکشنبه 12 دی 1395 08:14 بعد از ظهر
سلام
وبلاگ تون بسیار عالی بود .
سه شنبه 4 خرداد 1395 09:35 قبل از ظهر
خیلی عالیه تشکر
سه شنبه 4 خرداد 1395 09:33 قبل از ظهر
خیلی عالیه تشکر
یکشنبه 3 خرداد 1394 05:17 بعد از ظهر
سلام
فک کنم سوال افعال ناقصه جواب اولیش اشتب باشه هاااا
شنبه 3 خرداد 1393 10:33 قبل از ظهر
خیلی عااااااالی
شنبه 29 تیر 1392 11:43 بعد از ظهر
ممنون از سایت بسیار جالبتان لطفا نمونه سوالات عربی 2سایر برایم ایمیل کنید
دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 06:09 بعد از ظهر

سلام خوبی؟
بازم من بهت سر زدم بی معرفی چرا به من دیگه سر نمیزنی؟
محمدرضا علی پور ایوریممنونم منم بار هابهت سرزده ومی زنم وازنظرت متشکرم
دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 04:46 بعد از ظهر

سلام من ساناز هستم وبلاگ خوبی داری و برات آرزوی موفقیت می کنم امیدوارم یه روزی با این مطالب خوبت یکی از بهترین وبلاگ های ایران را داشته باشی می خواستم با هم تبادل لینک داشته بلاگتو تو سایت من بذار
باشیم اگر موافقی یه سری به سایت من بزن و آدرس ومرسی

محمدرضا علی پور ایوریممنونم منم بار هابهت سرزده ومی زنم وازنظرت متشکرم
دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 03:33 بعد از ظهر
سلام
بسیار وبلاگ خوبی دارید خوشحال میشویم عکس و فایل های شما را میزبانی کنیم
آپلودسنتر عکس و فایل پی سی روم
آپلود اکثر فایل های کامپیوتری
بدون محدودیت
ثبت شده در ستاد ساماندهی
با ماندگاری همیشگی
بدون نیاز به ثبت نام
http://up.p30room.ir
با تشکر
محمدرضا علی پور ایوریممنونم منم بار هابهت سرزده ومی زنم وازنظرت متشکرم
یکشنبه 8 اردیبهشت 1392 10:24 بعد از ظهر
سلام بهترین سایت برای معرفی و معروف کردن وبلاگتان در بین وبلاگ نویسان ایرانی افتتاح شد شما هم تا فرصت باقی است همین حالا وبلاگتان را در این سیستم رایگان ثبت کنید
منتظر حضور شما در جمع بزرگ وبلاگ نویسان میهن هستیم
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 06:46 بعد از ظهر
سلام
شما میتوانید با روزی 20 دقیقه کار با اینترنت ماهیانه 30 هزار تومان کسب درآمد کنید
فقط کافیست در سایت های گروه اسمان فعالیت کنید
شرکت ثبت شده در ستاد ساماندهی و دارای مجوز فعالیت
کاملا تضمینی
پرداختی به کارت های عضو شبکه شتاب
پس همین الان عضو شوید و فعالیت خود را آغاز کنید
با تشکر
محمدرضا علی پور ایوریخیلی متشکرم
سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 09:31 بعد از ظهر

سلام خوبی؟من بهت سر زدم وبلاگ خوبی داری
منم یه سایت موزیک دارم خوشحال میشم بهم سر بزنی و با هم تبادل لینک داشته باشیم
محمدرضا علی پور ایوریازاظهار نظرت متشکرم منم چندبار بهت سرزدم فرم تبادل لینک هماجوری که نوشته بودی پرکردم
موفق باشی
جمعه 30 فروردین 1392 01:31 قبل از ظهر
سلام خوبین ؟ وبلاگ بسیار زیبایی دارین به منم سر بزنین برای حمایت از ما اگر دوست داشتین ما رو به اسم تیم نرم افزاری دنیز سافت لینک کنید. ممنونم
محمدرضا علی پور ایوریازاظهار نظرت متشکرم منم چندبار بهت سرزدم موفق باشی
پنجشنبه 29 فروردین 1392 09:25 بعد از ظهر
وبلاگم رو آپ کردم
دوست داشتی با نام " دخترانه " لینکم کن
محمدرضا علی پور ایوریازاینک ازسایت من دیدن نمودید متشکرم امیدوارم برایت مفید باشدموفقیت شمارا آرزو می کنم
منم چندبار بهت سرزدم موفق باشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
متن و ترجمه کتاب های عربی دبیرستان خط به خط همه ی کتاب هابه همراه قواعد کلیه دروس توسط کارشناس زبان وادبیات عرب ودبیر اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر

باسلام واحترام فراوان ازهمکاران محترم به ویژه همکاران گروه زبان وادبیات عرب خواهشمندم نکات لازم رادرجهت رفع کمبودها وارتقاءسایت تذکرداده ومددکارباشیدباکمال احترام فراوان همکارشمادرگروه زبا وادبیات عرب شهرستان کاشمر محمد رضاعلی پور ایوری

اعمال شبهای قدر به صورت مختصر 1- غسل. (مقارن غروب آفتاب، که بهتر است نماز عشاء را با غسل خواند 2-دو رکعت نماز وارد شده است که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه توحید بخواند و بعد از فراغ هفتاد مرتبه اَستَغفُرِاللهَ وَ اَتوبُ اِلَیهِ و در روایتی است که از جای خود برنخیزد تا حق تعالی او و پدر و مادرش را بیامرزد. 3-قرآن مجید را بگشاید و بگذارد در مقابل خود و بگوید: اَللّهُمَّ اِنّی اَسئَلِکَ بِکِتابِکَ المُنزَلِ وَ ما فیهِ اسمُکَ الاَکبَرُ و اَسماؤُکَ الحُسنی وَ ما یُخافُ وَ یُرجی اَن تَجعَلَنی مِن عُتَقائِکَ مِنَ النّار. پس هر حاجت که دارد بخواهد. 4-مصحف شریف را بگیرد و بر سر بگذارد و بگوید اَللّهمَّ بِحَقِّ هذاالقُرآنِ وَ بِحَقِّ مَن اَرسَلتَه بِه وَ بِحَقِ کُلِّ مومنٍ مَدَحتَه ُ فیهِ وَ بِحَقِّکَ عَلَیهِم فلا اَحَدَ اَعرَفُبِ بِحَقِّکَ مِنکَ. ده مرتبه بگوید: بِکَ یا الله ده مرتبه: بِمُحَمَّدٍ ده مرتبه: بِعلیٍّ ده مرتبه: بِفاطِمَةَ ده مرتبه: بِالحَسَنِ ده مرتبه: بِالحُسَین ده مرتبه: بِعلیّ بنِ الحُسین ده مرتبه: بِمُحَمَّدِ بنِ عَلِیٍّ ده مرتبه: بِجَعفَر بنِ مُحَمَّدٍ ده مرتبه: بِموُسی بنِ جَعفَر ده مرتبه: بِعلیِّ بنِ مُوسی ده مرتبه: بِمُحَمَّدِ بنِ عَلِیٍّ ده مرتبه: بِعَلِیِّ بنِ مُحَمَّدٍ ده مرتبه: بِالحَسَنِ بنِ عَلِیٍّ ده مرتبه: بِالحُجَّةِ. پس از این عمل هر حاجتی كه داری طلب کن. 5-زیارت امام حسین علیه السلام است؛ که در روایت آمده است که چون شب قدر می‌شود منادی از آسمان هفتم ندا می‌کند که حق تعالی آمرزید هر کسی را که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام آمده است. 6-احیا داشتن این شب‌ها. در روایت آمده هر کس احیا کند شب قدر را گناهان او آمرزیده شود هر چند به عدد ستارگان آسمان و سنگینی کوه‌ها و وزن دریاها باشد. 7-صد رکعت نماز بخواند که فضیلت بسیار دارد، و افضل آنست که در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه توحید بخواند 8-این دعا خوانده شود: اَللّهُمَّ اِنّی اَمسَیتُ لَکَ عَبدًا داخِرًا لا اَملِکُ لِنَفسی وَ اَعتَرِفُ

مبادا لیله القدرت سرآید گنه بر ناله ام افزون تر آید مبادا ماه تو پایان پذیرد ولی این بنده ات سامان نگیرد شبی است که «لیلة البراتش» خوانند: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند شبهای قدر امد وتقدیر وسرنوشت

پاسخ به شبهات

رسانه های آموزشی

اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر

بهترین شعرهای انتخابی من

کیهان العربیه

الفاتح

آرامگاه شهید مدرس کاشمر

سازمان سنجش وآموزش کشور

موسسه علمی وآموزشی تبیان

فیش حقوقی

اندیشه قم مرکز پاسخ به سوالات وشبهات مذهبی

امشب تمام آینه ها را صدا کنید گاه اجابت است رو به سوی خداکنید ای دوستان آبرودار در نزد حق درنیمه شب قدرمرا هم دعا کنید چون نامه جرم ما به هم پیچیدند بردند به دیوان عمل سنجیدند بیش ازهمگان گناه مابود ولی ما را به محبت علی(ع)بخشیدند برای سلامتی و تعجیل فرج و ظهور آقا امام زمان (عج) دعاکنید

مبادا لیله القدرت سرآید گنه بر ناله ام افزون تر آید مبادا ماه تو پایان پذیرد ولی این بنده ات سامان نگیرد شبی است که «لیلة البراتش» خوانند: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند شبهای قدر امد وتقدیر وسرنوشت

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

 • کد نمایش افراد آنلاین
 •